Aanpassingen

Zoals u wellicht wel gemerkt heeft zijn er de laatste jaren veel dingen in de praktijk veranderd. We zijn een opleidingspraktijk geworden dus hebben een extra arts werkzaam in de praktijk onder supervisie van dokter Teunissen.
Ook hebben we op vaste dagen een vaste waarnemend huisarts, dokter van den Berg, die de spreekuren van de maandag overneemt van dokter Teunissen en op de dinsdag van dokter Schuurman.
Er zijn praktijkondersteuners werkzaam op het gebied van de chronische zorg: Diabetes, Cardiovasculair risico management, COPD, stoppen met roken en GGZ. De assistentes hebben hun eigen spreekuren waarin de bloeddruk gemeten kan worden, wratten aangestipt worden, wonden verbonden, hechtingen verwijderen etc.
Ook nemen alle artsen voor elkaar waar binnen de praktijk dus is er geen plek bij uw eigen arts dan is er altijd wel een mogelijkheid om uw vragen bij een andere arts te bespreken.
Ondanks al deze aanpassingen van de spreekuren merken we dat bepaalde spreekuren al heel snel vol zitten. ( met name de spreekuren van dokter Schuurman) Momenteel betekent dit dat als u een afspraak wil bij dokter Schuurman het kan zijn dat u wel 1-2 weken moet wachten voordat u door hem gezien kan worden. Dit is niet wenselijk en strookt niet met onze visie om u als patient zoveel mogelijk te kunnen begeleiden in uw ( medische-) vragen.
Om dit probleem aan te pakken willen we een aantal aanpassingen doen. Hieronder vindt u deze aanpassingen:
  • Als u belt voor een afspraak dan kunt u een afspraak maken voor de artsen voor diezelfde dag of de dag erna. 1 of 2 weken in het vooruit plannen kan niet meer.
  • Belt u voor controle van de bloeddruk dan kan dat bij de assistente of bij de POH. Zij zal dan de uitslag bespreken met de arts en indien noodzakelijk een vervolg plan samen formuleren.
  • Wilt u dezelfde week gezien worden maar is er bij uw vaste huisarts geen plaats dan is er altijd wel een plekje te vinden bij de andere arts of bij de arts in opleiding. Zo wordt uw vraag altijd beantwoord.
  • De mogelijkheid voor een emailconsult was er al een tijd en kunt u altijd blijven gebruiken.
  • Heeft u problemen van psychische aard? Voelt u zich overwerkt of iets anders? Dan kunt u een afspraak maken bij onze POH GGZ.
We hopen voor u weer meer duidelijkheid te hebben geschapen en hopen dat deze aanpassing leidt tot het oplossen van de wachttijden en het verbeteren van uw gevoel van bejegening binnen de huisartsenpraktijk.
 
Team huisartsenpraktijk Schuurman en Teunissen.

04-04-2017