Kortingsregeling voor medisch afval in gemeente Aalten

Kortingsregeling voor medisch afval in gemeente Aalten
 
Voor inwoners van de gemeente Aalten die medisch afval hebben is er een kortingsregeling. De gedachte erachter is dat mensen die door medische omstandigheden meer afval hebben dan gebruikelijk (stomamateriaal, incontinentieluiers, dialysemateriaal e.d.) daarvoor niet extra hoeven te betalen. Wanneer zij een bewijs kunnen overleggen dat ze inderdaad gebruikmaken van medisch materiaal, kunnen we bij de afvalstoffenheffing de kosten van een kwart van het aantal ledigingen van de grijze container schrappen.
 
Bij een medische verklaring wordt al gauw gedacht aan een doktersverklaring. Dat is wat betreft de gemeente niet nodig, en ook niet wenselijk. Het gaat toch om medische gegevens en een eventuele verklaring van een huisarts is ook geen bewijs dat mensen ook daadwerkelijk gebruikmaken van medisch materiaal. Vandaar dat we nu als informatie geven dat mensen die voor de kortingsregeling in aanmerking willen komen, een briefje van de apotheek, een factuur voor de aanschaf, een declaratie van de ziektekosten, een briefje van de thuiszorg of iets dergelijks moeten overleggen.
 
Nu de gemeente m.i.v. 1 januari 2017 overgaat op een ander systeem van inzamelen, is het voor mensen met medisch afval nog veel belangrijker om zich voor de kortingsregeling aan te melden. Want dan betalen mensen voor elke zak restafval die ze naar een ondergrondse container moeten brengen. Dat tikt dan erg aan als je veel meer afval hebt. Daarom is de regeling straks dat bij mensen die aantonen dat ze gebruikmaken van medisch materiaal, alleen een gemiddeld aantal zakken afval in rekening wordt gebracht. (gemiddeld is aantal zakken van iemand die geen medisch afval heeft). Alles daarboven wordt dan niet in rekening gebracht.
Logo gemeente Aalten
 

25-10-2016