Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Verbouwing praktijk


Update verbouwing: mei 2017.
 
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien en mee kunnen maken is de verbouwing in volle gang. De aanbouw staat er inmiddels en het hoogste punt is deze week bereikt!
Als verrassin...
Lees verder »

Herhaalmedicatie door specialist


Herhaalmedicatie door de specialist

 

Met ingang van 1 juni 2016 hebben de huisartsen in deze regio de volgende afspraak gemaakt met de specialisten van het Slingelan...
Lees verder »

Eerste electrocar in Dinxperlo is er


DINXPERLO - Op woensdag 3 februari is de eerste electrocar van Dinxperlo afgeleverd door de firma Divaco bij Harm Takke, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de electrocar. Op 17 februari worden de vrijwillige chauffeurs geïnstrueerd en gaan ze proefrijden. Met ingang van 1 maart zal de Electrocar ook daadwerkelijk worden ingezet voor de mensen die er gebruik van willen maken: mensen die minder mobiel zijn of een beperking hebben waardoor ze (tijdelijk) zelf niet kunnen rijden en toch ergens naar toe willen.
Lees verder »

STER studie


STER studie De praktijk neemt deel aan De STER Studie De STER studie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en dat wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.
Lees verder »

Wij zijn een opleidingspraktijk. Wat houdt dat precies in?


Het kan voorkomen dat u wordt behandeld door een co-assistent of huisarts in opleiding. In principe zal bij het maken van de afspraak altijd gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van uw eigen huisarts kan het voorkomen dat u geen keus heeft. De co-assistent en huisarts in opleiding werken beide onder supervisie van één van beide huisartsen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende (huis)artsen zijn, worden er in onze praktijk, in samenwerking met de Radboud Universiteit, artsen opgeleid. Dit kunnen co-assistenten en/of huisartsen in opleiding zijn. Co-assistenten zijn in de laatste fase van hun opleiding tot arts bezig en moeten 2 maanden ervaring opdoen in een huisartsenpraktijk. Huisartsen in opleiding zijn artsen die na afronding van zijn of haar geneeskunde studie een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen, daarin wordt hij/zij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar bij ons in de praktijk. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen. Op dit moment zijn huisarts in opleiding mw. L. de Roo en co-assistent mw. K. Horstik in onze praktijk aanwezig.
Lees verder »

Onverwachte zorgkosten?


Wij krijgen weleens vragen van patiënten hoe het kan dat ze een factuur van de zorgverzekeraar krijgen na een bezoek aan de huisarts. Reden hiervoor is dat er door de huisarts soms aanvullend onderzoek wordt gedaan. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het maken van een uitstrijk (buiten het bevolkingsonderzoek om), laten afnemen van bloed, een chirurgische verrichting waarbij het weefsel wordt opgestuurd voor pathologisch onderzoek of het bestellen van een recept. Deze bepalingen worden soms in het dichtsbijzijnde ziekenhuis verricht, maar soms ook in verder weggelegen ziekenhuizen (bijvoorbeeld Rijnstate onderzoek voor pathologisch onderzoek). De kosten van deze bepalingen staan op de factuur vermeld. Deze gemaakte kosten gaan wel van het eigen risico af, afgezien van het bezoek aan de huisarts. Mocht u hiervoor nog vragen hebben, dan kunt u altijd even bellen met de praktijk.
Lees verder »

Medische gegevens uitwisseling


Voor het verlenen van goede medische zorg is het belangrijk dat ook andere zorgverleners, zoals de apotheek en huisartsenpost, uw belangrijkste medische gegevens (belangrijke ziektes en medicatie) kunnen inzien. U moet hiervoor toestemming geven. Dat kan snel via deze link: https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01054462
Lees verder »

Behandeling bij positieduizeligheid


Bij positieduizeligheid (BPPD) wordt u duizelig als uw hoofd snel van houding verandert (zoals bij omdraaien in bed, vooroverbuigen en omhoogkijken). De huisarts kan met u de Epley-beweging doen. Dan gaan de klachten vaak sneller over.
Lees verder »

Stoptober gestart


Op 1 oktober is de Stoptober-campagne begonnen. Rokers en niet-rokers helpen elkaar om 28 dagen te stoppen met roken.
Lees verder »

Stoptober 2017 van start


Ook dit jaar is er weer een Stoptober-campagne. Rokers en niet rokers helpen elkaar om 28 dagen te stoppen met roken. Aanmelden kan vanaf 8 september.
Lees verder »

Meer bewegen maakt gezonder


Meer bewegen maakt gezonder. De kans op een depressie, diabetes, een hartinfarct en een beroerte wordt kleiner. Ook een paar keer per week oefeningen doen die spieren en botten versterken is goed, veel stilzitten juist niet. Dat staat in de nieuwe Beweegrichtlijnen ...
Lees verder »

Alcohol tijdens de introductietijd


Deze week begint in enkele studentensteden de introductietijd. Een mooie en gezellige periode aan het begin van je studietijd. Vaak met alcohol. Kijk voor de effecten van alcohol op je gezondheid en tips op Thuisarts.nl.
Lees verder »

Thuisarts.nl is vernieuwd


Vandaag is een nieuwe versie van Thuisarts.nl gelanceerd. Met de nieuwe omgeving wordt de onafhankelijke en betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid nog beter leesbaar en toegankelijk.
Lees verder »

Antibiotica wel of niet afmaken?


Er is veel media aandacht voor een artikel van Britse artsen, waarin staat dat het afmaken van een antibioticum-kuur niet altijd nodig zou zijn. Het algemene advies om een kuur af te maken geldt echter nog steeds in Nederland. In vergelijking met andere ...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten