Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Vernieuwingsproject OZO Verbindzorg


Vernieuwingsproject OZO Verbindzorg.

Samen met de thuiszorgorganisaties en de fysiotherapeuten en mantelzorgers in de regio gaan wij in december 2017 van start met dit project. We hopen dat we hiermee toc...
Lees verder »

Opnemen van gesprekken door patienten


Veel artsen maken wel eens mee dat een patiënt een gesprek wil opnemen. Een geluidsopname kan de zorgverlening ondersteunen en patiënten grip geven op het zorgtraject. Tegelijk kan het maken van een geluidsopname ook ongemakkelijk voelen en het gesprek beïnvloeden. Wat zijn de regels en hoe hiermee om te gaan?
Lees verder »

Herhaalmedicatie door specialist


Herhaalmedicatie door de specialist

 

Met ingang van 1 juni 2016 hebben de huisartsen in deze regio de volgende afspraak gemaakt met de specialisten van het Slingelan...
Lees verder »

STER studie


STER studie De praktijk neemt deel aan De STER Studie De STER studie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en dat wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.
Lees verder »

Wij zijn een opleidingspraktijk. Wat houdt dat precies in?


Het kan voorkomen dat u wordt behandeld door een co-assistent of huisarts in opleiding. In principe zal bij het maken van de afspraak altijd gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van uw eigen huisarts kan het voorkomen dat u geen keus heeft. De co-assistent en huisarts in opleiding werken beide onder supervisie van één van beide huisartsen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende (huis)artsen zijn, worden er in onze praktijk, in samenwerking met de Radboud Universiteit, artsen opgeleid. Dit kunnen co-assistenten en/of huisartsen in opleiding zijn. Co-assistenten zijn in de laatste fase van hun opleiding tot arts bezig en moeten 2 maanden ervaring opdoen in een huisartsenpraktijk. Huisartsen in opleiding zijn artsen die na afronding van zijn of haar geneeskunde studie een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen, daarin wordt hij/zij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar bij ons in de praktijk. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen. Op dit moment zijn huisarts in opleiding mw. L. de Roo en co-assistent mw. K. Horstik in onze praktijk aanwezig.
Lees verder »

Onverwachte zorgkosten?


Wij krijgen weleens vragen van patiënten hoe het kan dat ze een factuur van de zorgverzekeraar krijgen na een bezoek aan de huisarts. Reden hiervoor is dat er door de huisarts soms aanvullend onderzoek wordt gedaan. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het maken van een uitstrijk (buiten het bevolkingsonderzoek om), laten afnemen van bloed, een chirurgische verrichting waarbij het weefsel wordt opgestuurd voor pathologisch onderzoek of het bestellen van een recept. Deze bepalingen worden soms in het dichtsbijzijnde ziekenhuis verricht, maar soms ook in verder weggelegen ziekenhuizen (bijvoorbeeld Rijnstate onderzoek voor pathologisch onderzoek). De kosten van deze bepalingen staan op de factuur vermeld. Deze gemaakte kosten gaan wel van het eigen risico af, afgezien van het bezoek aan de huisarts. Mocht u hiervoor nog vragen hebben, dan kunt u altijd even bellen met de praktijk.
Lees verder »

Gedragscode agressie en geweld


GEDRAGSCODE AGRESSIE EN GEWELD 

Onze praktijk hanteert op het gebied van bejegening en omgaan met elkaar het volgende uitgangspunt.
Wij gaan respectvol om met onze patiënten en verwachten omgekeerd van onze patiënten ook een respectvolle ...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten